Echoes

Hệ thống triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu tận dụng hiệu quả của việc chia sẻ/phát tán thông tin của người dùng thông qua các chức năng chính của mạng xã hội Twitter.

Trang chủ/ Echoes

Dự án echoes được bắt đầu khởi động vào ngày 07 tháng 03 năm 2018.

Thành viên dự án

 

Tại Nhật Bản:

+ Đội ngũ kinh doanh (business) bao gồm sales & marketing.

Việt Nam: Đội ngũ phát triển (development)

+ Project Leader:Nguyễn Văn Đạt

+ Project Members:Vũ Thành Trung, Hoàng Ngọc Khánh, Lê Thị Ngọc.

Nội dung Product

 

echoes triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu bằng cách tận dụng hiệu quả việc chia sẻ/phát tán thông tin của người dùng thông qua những chức năng chính trên mạnh xã hội Twitter. Trong đó, mục tiêu chính là thu hút sự chú ý và quan tâm của người dùng vào sản phẩm, dịch vụ mà thương hiệu cung cấp dựa trên thông tin tại Twitter, từ đó gia tăng hiệu quả quảng vá, nhận diện và xây dựng một tập dữ liệu về người dùng quan tâm các sản phẩm giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả Marketing một cách nhanh chóng, hữu hiệu

echoes bao gồm hai tính năng chính như sau:

+ Tính năng echoes RT, giúp cung cấp cho các doanh nghiệp phương thức vận hành chiến dịch quảng bá thông qua tính năng Retweet của Twitter để lan tỏa thông tin quảng bá. Sử dụng hệ thống hỗ trợ tự động trả lời các thông tin chia sẻ của người dùng có liên quan tới sản phẩm của doanh nghiệp và thu hút người dùng quan tâm tới sản phẩm bằng các chiến dịch trả thưởng may mắn Instant Win – mỗi người tham gia đều có cơ hội nhận được phần quà của nhãn hàng dưới hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

+ Tính năng echoes HS giúp vận hành các chiến dịch quảng cáo dựa trên việc chia sẻ thông tin có gắn kèm #Hashtags để tạo ra sự liên kết rộng rãi trên mạng xã hội về các sản phẩm, thương hiệu thông qua sự lan toả do chính người dùng mạng xã hội đóng góp.