Lĩnh vực hoạt động

One Team One Goal

Trang chủ/ Lĩnh vực hoạt động
 • Hệ thống triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu tận dụng hiệu quả của việc chia sẻ/phát tán thông tin của người dùng thông qua các chức năng chính của mạng xã hội Twitter.

  Hệ thống triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu tận dụng hiệu quả của việc chia sẻ/phát tán thông tin của người dùng thông qua các chức năng chính của mạng xã hội Twitter.

 • Hệ thống cung cấp giải pháp marketing thông qua các mạng xã hội, giúp các thương hiệu đưa sản phẩm của mình tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

  Hệ thống cung cấp giải pháp marketing thông qua các mạng xã hội, giúp các thương hiệu đưa sản phẩm của mình tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

 • Hệ thống sử dụng content có sẵn của người dùng trên Instagram để thực hiện các chiến dịch marketing, cùng với đó là hệ thống đo lường, đánh giá sự hiệu quả của các chiến dịch này.

  Hệ thống sử dụng content có sẵn của người dùng trên Instagram để thực hiện các chiến dịch marketing, cùng với đó là hệ thống đo lường, đánh giá sự hiệu quả của các chiến dịch này.

 • Ra đời nhằm giúp tăng trưởng sản phẩm thông qua hình thức fans marketing. Bên cạnh đó hệ thống giúp củng cố mối quan hệ giữa các thương hiệu và fans của họ.

  Ra đời nhằm giúp tăng trưởng sản phẩm thông qua hình thức fans marketing. Bên cạnh đó hệ thống giúp củng cố mối quan hệ giữa các thương hiệu và fans của họ.