Letro

Hệ thống sử dụng content có sẵn của người dùng trên Instagram để thực hiện các chiến dịch marketing, cùng với đó là hệ thống đo lường, đánh giá sự hiệu quả của các chiến dịch này.

Trang chủ/ Letro

Dự án Letro được bắt đồng khởi động vào quý 2 năm 2016

Thành viên dự án

 

Tại Nhật Bản:

+ Đội ngũ kinh doanh (business) bao gồm sales & marketing.

Việt Nam: Đội ngũ phát triển (development)

+ Project Leader:Khương Văn Công

+ Project Members:Nguyễn Quốc Chương, Hoàng Văn Cương

Nội dung product

 

Letro là nền tảng hỗ trợ hoạt động marketing cho doanh nghiệp dựa vào trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

Cách thức hoạt động của  Letro đó là thu thập, chỉnh sửa nội dung UGC (user generated content) từ đó cung cấp cho doanh nghiệp content phù hợp với hoạt động marketing và đo lường hiệu quả của hoạt động marketing đó.

Hoạt động product

 

  1. Letro thu thập dữ liệu UGC bằng cách tìm kiếm thông qua #hashtag trên Instagram.
  2. Doanh nghiệp sẽ chọn những UGC phù hợp và khả năng có hiệu quả cao làm creative quảng cáo hay hiển thị trên trang TMĐT (EC).
  3. Letro tiến hành request quyền sử dụng đến người sử dụng mang UGC đó
  4. Letro cung cấp UGC đã được approved đến doanh nghiệp giúp doanh nghiệp sử dụng với mục đích SNS advertising / Owned / EC.
  5. Letro sử dụng cơ chế tracking để đo hiệu quả sử dụng UGC đó trong chiến lược Marketing của doanh nghiệp từ đó cải tiến chất lượng quảng cáo.